25 февруари 2011 г.

такива мити-работи

Тази зима се оказа тежка, тежка и продължителна. Дните се нижат, но от това не следва нищо полезно... поне така ми изглеждат нещата, много често, напоследък. Животът е кръг, а в кръга, както във всяка произволна форма без ъгли, няма смисъл. Освен ако смисълът не е самата симетрия (в случая на кръга, но не на всяка елипсовидна фигура), а симетрията е силно притегателна идея като цяло, така че може наистина там да се крие целият смисъл. Важното, така или иначе Е: че той се крие; а това дали ни трябва да го открием или не също остава загадка. И въобще, накъде ме води това бръщолевене? Ами, на никъде, освен в кръговрат, тоест връщам се към първоначалната тема - тази зима е ужасна, протяжна, пълна с неприятни изненади, които ми нарушават вътрешния и външен мир. Дано след идната седмица НАЙ-после да приключи.