24 април 2012 г.

задача


В задачата се пита за коя държава и континент важат тези опсания:

Миграция
Няма достатъчно работа, особено извън областните центрове, затова младите хора я търсят извън страната. Често докато са извън страната, хората добиват нови умения и квалификации, които след това срещат пречки да реализират на родна почва по ред причини. Има големи (в агрегатния смисъл) притоци на пари от извън страната, но тези се използват най-вече да компенсират недостатъчните доходи на семействата на местна почва, а не като инвестиционен капитал. Диаспората започва да се „осъзнава класово”, и очаква да и бъдат създадени условия за участие в държавната политика, или поне да може гласува през посолствата.

Трафик
Има регионално обособени източници и дестинации при трафика на хора, защото трафикантите развиват канали и пазари, които снабдяват в дългосрочен план. Законодателството и подходите на правосъдните органи не съответсват  на проблема, трафикантите често могат да избегнат отговорност дори при ясни доказателства и да продължат дейността си, особено тези на върха на йерархията, които имат и политическа власт. Не е рядкост познати и дори близки на жертвите да са замесени  в техния подбор и да печелят от това; много разпространена схема е тази с перспективата за брак, или дори сключен такъв, чиито условия обаче коренно се променят извън страната

Заключение: Непал е просто една по-бедна България – темита са едни и същи, макар дейностите, началните и крайните положения на отделни хора да са може би на различни нива.

Вдъхновения от  бюлетин публикуван от моя офис, личен опит, работата си със САСАНЕ, и от Дневник: трафик на хора.