7 май 2010 г.

Последни напъни

(вече по-малко от 25 дни)

Само едно кратко есе ме дели от края на семестъра, който официално приключва на 15 май. Като цяло мога да кажа, че научих доста неща тази година, особено от сферата на икономиката (която преди избягвах старателно). Странното е, че тук оценките почти нямат значение, което малко понижава мотивацията ни като цяло към отделни задачи и проекти, особено ако не се опитваш да продължаваш като докторант.