1 юли 2011 г.

отново за фракинга, или УДАР ПО ГАЗЪТ

(виж предишния пост)

Франция, след издаване на разрешителни за тази дейност, гласува забрана на фракинга. В Уелс пък имало залежи за около 70 милиарда паунда, но има и опасения че процедурата допринася за земетресения. Местни социални сдружения искат общо решение на нивото на Обединеното Кралство за 'мораторий'.

Обобщение:
- икономически изгодна и времево подходяща технология с възможни отрицателни екологични последици
- потенциал на много места, развита и практикувана широко в САЩ, където също има възражения от граждани
- разнородни подходи на страните от ЕС, които съответно имат и различни предполагаеми изгоди от ползването и

-> Това са много прилики с темата за ГМО-тата събрани на едно място. Хората и от двете страни (за и против) биха сторили добре да се поучат от успехите и грешките на активните страни при ГМО-тата, защото най-вероятно тези решения няма да останат само на местно ниво, а именно в процеса на пренасяне на по-висша инстанция лежат възможностите да се предопредели общественото мнение по въпроса.

_________________________________________________
Все едно някой ме е послушал:
"България е инициатор на създаването на общо европейско законодателство за проучванията и добива на шистов газ", заяви Трайков. По думите му това ще гарантира не само тласък за икономиката, но и високи стандарти за безопасност по отношение на околната среда и населението.